Game phỏm - VN86 Club

Game phỏm - VN86 Club

Các khóa học đã đăng ký

GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN,BIẾT LÃNH ĐẠO BẢN THÂN, LÀM CHỦ CUỘC SỐNG

Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục

Mầm non

Chương trình giáo dục Mầm non của game phỏm tập trung vào phát triển toàn diện và hài hòa cho trẻ về thể chất, ngôn ngữ, tri thức, óc thẩm mỹ, tình cảm - xã hội, giúp trẻ hình thành nền tảng kiến thức vững vàng và tâm thế tự tin khi bước vào bậc Tiểu học.

Chương trình giáo dục

Tiểu học

game phỏm triển khai chương trình giáo dục Tiểu học toàn diện về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, giúp học sinh tự tin, tự chủ và sẵn sàng hội nhập

Chương trình giáo dục

Trung học

Chương trình giáo dục THCS của game phỏm tiếp cận theo hướng hiện đại, kết hợp hài hòa giữa giá trị bản sắc của nền giáo dục Quốc gia và chắt lọc những tinh hoa của nền giáo dục thế giới.

Video về game phỏm

Phụ huynh nói gì về game phỏm

game phỏm